Museum=   Mölndals Museum    (Lindomestolar)       "klicka" på stolarna
              
Göteborgsstolen
Göteborgsstolen
 Modell stol
Förebild stol
 
Senbarockstolen
Modell stol
Förebild stol
Senbarockstolen
Noll-stolen
Modell stol
Förebild stol
Noll stolen
             Gunnebostolen                  
Gunnebostolen
Modell stol
Förebild stol
                                              
Gustaf Karmstol
Modell stol
Förebild stol
                                                 Gustaf karmstol