Göteborgsstolen.

Denna stol är gjord av Grace Jensen