Den tidigare hemsidan tillverkad av Ludde min son
 
Den första hemsidan gjordes av Staffan min bror
 
Alla Kottetoys- byggsatser kronologisk ordning