Löphjuling Tronje                   Tronjes Löphjuling
Träcykel från 1818.  Omålad.  Byggd av Totte........................