Lilla Åland Malmsten  

            Så här ser "Lilla Åland" ut när modellen är hopbyggd.