Gräshoppan för Värnamo sjukhus

Denna stol är byggd av Grace Jensen

Stol byggd av Annalena Ståhl i FLODA