Eva i skala 1:10
Stolarna Mina och Eva är byggda av Grace Jensen