Den här stolen har jag mätt upp på Ålands museum

Vi kallar den "Tro hopp och kärlek"

Det är synbolerna i ryggen som gör att vi tycker namnet passar.

Åland är och har varit en bygd av sjöfarare.

Dom sista stora segelfartygen köptes upp av en Ålänsk redare, som drev dom på den så kallade vetetraden.

 

Den här stolen har jag mätt upp på Ålands museum