Den här stolen finns på Länsmuseet i Kristianstad och är uppmätt för några år sedan. Då blev det ingen stol, det är ju svårt att få fram den tjocka sitsen på ett sätt så det blir någorlunda lätt att bygga......

I samband med att jag gjorde stolar från Blekinge kom jag på hur det skulle gå till...........