Den här stolen är väl en väldigt vacker stol. Empier med rokokoframben, rolig stilblandning.

Här kan man i gamla brukspatronbostaden få provsmaka specialkryddade snapsar i slutet sällskap.

En liten grupp entusiaster försöker rusta upp och få igång det gamla bränneriet som ett fabriksmuseum, med en liten fabrikation av specialkryddade snapsar.

Måtte dom lyckas. När man provsmakar sitter man på denna stol.

Kyrkeby bränneri som slutade bränna i början av 1970-talet.