Den högra bilden är tagen på utställningen i Karlshamn januari 2007