Lilla Åland och förebild "Lilla Åland"

Hur stolen "Lilla Åland" ritad av Carl Malmsten ser ut vet nog de flesta stolintresserade.

Men varför heter stolen "Lilla Åland" och varifrån kommer inspirationen till stolen.

Totto Eckerman på Åland visar här upp inspirationen till Ålandsstolen och Carl Malmstens lite modernare och tidlösa variant.

Carl Malmsten höll en slöjdkurs på Ålands folkhögskola 1939.
På en elevutflykt till den närbelägna kyrkan, Finströms gamla kyrka, upptäcktes 3 speciella pinnstolar.
Som mättes upp av eleverna.

Med inspiration från dessa stolar ritade Carl senare "Stora Åland" och "Lilla Åland".
Det blev "Lilla Åland" som kom att leva vidare och blev Malmstens mest sålda möbel.

Totte.......................