Bilder från Margarethas Nallemässa 2010 i Malmö..............................................