Bilder från Margarethas Nallemässa i Kosta  oktober 2013