Favoriten på mässan!!!

Valpen är 7 veckor och ägs av damen på
nästa bild. Mörkt hår hästsvans gul skjorta.

Valpen blev övergiven av sin mor och har
fötts upp med nappflaska, så den är väldigt
kärvänlig och präglad på människor.

Alla ville hjälpa till och passa valpen.