Hästgungstolen Skrattstolen Jonas i Härlövs stol "Sitt Fint" stolen Kråksmåla stjärnstol 
Hjärter Ess stolen Hjärter 4 stolen Kastlösa spjälstol Lilla Åland, Carl Malmsten Calmare Nyckel, Carl Malmsten
Skrattstolen brev
                                                                            

 
Skrattstolen bilaga
 
          Här nedanför ligger texterna i lite större stil och som kan google-översättas till andra språk