Stormen Gudrun Stormstopp Stormstopp Stormstopp Pernilla 3 Bruno Mathsson
4 stolar Bruno Mathsson Marumstolen Jönns 2 stolar Falköping Blå Åsarpsstolen Suntakstolen