Museum=   Mårbacka    (Selma Lagerlöfs)       "klicka" på stolarna
              
Akkastolen

Från Selmas hem i Falun
Selma Lagerlövs stol
Modell stol
Förebild stol
 
Mårbacka.Lyrstol.teckn
 Modell stol
 Original stol
Mårbacka
Lyrstolen

Mårbacka
Mårbacka sybord och lyrstolar
 Modell stol
 Original stol
Mårbacka
Sybord + 2 stolar

Mårbacka
                                                                                
Lyrpallen Mårbacka
 Modell stol
 Original stol
Mårbacka
                                                Lyrpallen

Mårbacka