Västerås Gunilla Tronje i Sthlm har varit runt och samlat
inspiration för att bygga en skolsal
Bilderna här kommer från Västerås skolmuseum.
Västerås Västerås
Västerås Västerås
Västerås Västerås
Väla skola Detta är Väla skola. Gunilla Tronje har tagit
bilderna därifrån, som finns neråt på sidan.
Väla skola
Väla skola