Konsumbutik i Funkisstil.         Byggsats    Skala 1:24 och 1:12

Byggsatsen är framtagen i samarbete med Arkitekturmuseet.

 

Arkitekturmuseet

Svensksundsvägen  15B

SE 111 49  STOCKHOLM

++46(0)8-58727000

www.arkitekturmuseet.se

 

     

Konsumrörelsen kom till Sverige i början av 1900-talet. De första kooperativa föreningarna bildades i England av textilarbetare runt Manchester. Rochdaleföreningen bildades 1844. Den Svenska kooperationen började växa på 1920-talet och var som störst 1955, då det fanns nästan 8.000 konsumbutiker i Sverige med 35.000 anställda och man var mer än en miljon konsummedlemmar.

 

Den största föreningen var Konsum Stockholm, här togs 1923 de första initiativen till en mer genomtänkt butiksplanering i samarbete med Svenska Slöjdföreningen. Året därpå startade det kooperativa arkitektkontoret. Stockholmsutställningen 1930 blev i Sverige det stora genombrottet för funktionalismen. Asplund och Markelius hade tongivande kontor. Redan 1930 så var KF:s kontor Nordens största och fick stor betydelse för funktionalismens spridning i Sverige. 1965 var kontoret som störst och hade över 300 anställda varav 250 var tekniker, som ritade konsumbutiker till föreningar runt om i Sverige.

 

På kontoret ritade man fabriker och bostäder men framförallt butiker, varuhus och inredningar. Huset i denna byggsatsen fanns i många varianter. Bostad på övervåningen med egen ingång. Butik och lager med mejeriavdelning. De flesta små konsumbutiker är idag ombyggda till privatbostäder.

 

  Byggsatserna finns i två storlekar.

Storleken 1:24.  Byggsatsen visar hela Konsumhuset även de bakre delarna med lager och trapphus.

Byggsatsen är av ostkupemodell med en yttre byggsats och senare kommer även en inre byggsats som visar hur huset ser ut inomhus.

1:24 Yttre byggsatsen.   1.195:- SEK
1:24 Inre byggsatsen. (kommer eventuellt senare om intresset finns)

1:12 Den modellen är beskuren på djupet för att inte bli för otymplig. på nedre våningen är försäljningslokalen med. På övre våningen är köket och vardagsrummet med. Lagerutrymmen och trappan finns inte med i byggsatsen.
Byggsatsen innehåller både den inre och yttre delen. Den inre delen har den bakre väggen. Ytterdelen har frontväggen och sidoväggarna.
Ytterdelen kan lyftas av när man jobbar med inredningen.                   3.375:- SEK