2011 gjorde jag möbler efter Björn Bergs bilder i Emilböckerna.........Gunilla har här använt dessa för att bygga ett Katthultskök.     Skrolla neråt