Museum=   Karlshamns museum                "klicka" på stolarna
 

          Dackestolen
      Skottsbergska
gårdsstolen
  Blekingestol
 
Sitt Fint stolen
Modell stol
Förebild stol
 
Skottsbergska gårdens stol
Modell stol
Förebild stol
                                                
Trebenastol
Modell stol
Förebild stol
 


     Gunghäststolen


Vagga


"Tornstol"
Gunghästen
Modell stol
Förebild stol
                                       
Vagga
Modell vagga
Förebild vagga
 
Tornstol
Modell stol
Förebild stol