Museum=   Kalmar länsmuseum                "klicka" på stolarna
 
 Kråksmåla stjärnstol       Kastlösa spjälstol    
 
Stjärnstolen från Kråksmåla
Modell stol
Förebild stol
 
Kastlösa spjälstol
Modell stol
Förebild stol
     


       Hjärteresstolen
     

Hjärterfyrastolen
   
Hjärter Ess stolen
Modell stol
Förebild stol
                                     
Hjärter fyra stolen
Modell stol
Förebild stol