Här är alla stolar från 2019  samlade                                                         Skala 1:10  
                                              
    Morbror Anders                                                     Sista Pinnen  
  Nationalmuseet
Ateljé stol
  Morbror Anders stol   Jan Krahners stol   Nordiska museets
Rokokostol
  "Sista Pinnen Nesto"  
  110:00   95:00   130:00   110:00   95:00  
   
              Hela årgången 2019 kostar          000:00 SEK  (tillkommer porto)  
 
   
             Här är alla stolar från 2018 samlade                                                         Skala 1:10  
  (finns bara i skala 1:7,5)                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  Stol från Funäsdalen   Rohsska-stolen   Carl Westmans arbetarestol   Jenny Linds stol   Nationalmuseet
Ateljé stol
 
  Skala 1:7,5 & 1:10
295:00
  95:00   130:00   130:00   110:00  
Hela årgången 2018 kostar         760:00 SEK  (tillkommer porto)
 Hela årgången i skala 1:7,5        1.045:00 SEK