Här är alla stolar från 2017  samlade                                                         Skala 1:10
                                              
  Fan.Back.Chair   Sack.Back.Chair                                                     
  Fan-Back-Chair   Sack-Back-Chair   Arkitekt Carlbergs stol   Christina Halls stol Gunnebo slott   John Halls stol Gunnebo slott                                                                                                                                  
  120:- SEK   130:- SEK   200:- SEK   190:- SEK   180:- SEK               
 
              Hela årgången 2017 kostar          820:00 SEK  (tillkommer porto)
 
             Här är alla stolar från 2016 samlade                                                         Skala 1:10
                                              
    Lars.Sjöberg.Johan.Petters.teckn.jpg  
                                                  
  Gustavs rokoko Lars Sjöbergs samling   Johan-Petters rokoko Lars Sjöbergs samling   Kommer stol   Kommer stol   Kommer stol  
  100:- SEK   95:- SEK  140:- SEK   210:- SEK 100:- SEK
              Hela årgången 2016 kostar         645:00 SEK  (tillkommer porto)