Så här blir Hanna och Valdemars stols kuvert i skala 1:7,5