Jan Krahners stol................. finns i Flygsfors