Morbror Anders stol av Gunilla Tronje..     
     
                                                                                                                                                      
     
     
     
 
 Proverna på Morbror Anders stol och Sista Pinnen