Jan Krahners stol i tre olika storlekar Miljö 1:12, 1:10 och 1:7,5