Amerikanska Windsorstolar och stolar från Gunnebo slott utanför Göteborg blev stolarna 2017.