Liten allmogesoffa med förvaring under lock och i utdragslåda