Förvaringssoffa från gården Hamn    
     
             Gunilla Tronje  har gjort den gröna soffan

           (Det finns flera bilder om du skrollar neråt)