Så ser mitt provbygge av Charlotte Berlins karmstol ut