Allmoge barockinspirerat slagbord

                                                              

Kommer snart till prenumeranterna.

Ett litet barockinspirerat slagbord, allmogestil.
Kommer från Västkusten, området runt Hamburgsund.

Så småningom kommer här mer information.

Du kan "skrolla" ner på sidan och läsa hela texten som finns på kuvertet.

 

 

 

                          Från år 2016

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..

 

Bordet kostar  140:00 SEK        Miljö 1:12 bordet  140:00 SEK

 

"skrolla" neråt så ser du texten på kuvertet

 

 

      Barockslagbord från gården Hamn på Västkusten.

 

 

 

Gården Hamn ligger i dalen söder om det stora Nordmansberget, som ligger vid det södra inloppet mot Hamburgsund. Där ligger det lilla fiskaresamhället som heter Slottet. Hornborgsberget reser sig väster om Slottet. På berget fanns en borg, Karlsborg. Uppbyggd av Karl Knutsson Bonde och senare av Gustav Vasa. 1531 intogs och förstördes borgen av Christian tyrann.

 

På Nordmansberget fanns en fornborg  på 500-talet. Man tror att Hornboreborg fanns redan på 1000-talet. På en äng nedanför borgen fanns Hornbore tingsplats. Här erkändes som kungen över Viken, år 1217, Haakon Haakonson . Han var då 13 år, men blev en av Norges mäktigaste Vikingakungar och lade under sig Island, Grönland, Skottland, Orkneyöarna och även Hebriderna.

 

Varje år i början av augusti håller man här ett välbesökt vikingaspel, över en helg, och leker vikingatid….