Charlotte Berlins karmstol

                                                              

Den här stolen finns på Charlotte Berlins museum i Ystad. Charlotte Berlin testamenterade sitt hem till staden Ystad, då med förbehållet att det skulle bli ett museum med 1800-talsinteriör

Det speciella med den här stolen att den är i så kallad Karl-Johan-stil. Carl Johan Bernadotte kom ju från Frankrike och hade med sig lite empiermöbler när han kom till Sverige. Sedan kan man säga att empieren gifte sig lite med vår Gustavianska stil och blev en egen skandinavisk variant av Napoleons lite vulgära enpier.

Du kan "skrolla" ner på sidan och läsa hela texten som finns på kuvertet.

 

Charlotte Berlins museum - Ystads kommun

 

                          Från år 2016

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..

 

Stolen kostar  100:00 SEK          Miljö 1:12  2 stolar  160:00 SEK

 

       Charlotte Berlins karmstol