Voxna bruks herrgårdsstol

                                                              

Den här stolen mättes upp på Hallwylska palatset år 2002. Samtidigt som jag mätte upp stolarna "Barockstol från Hallwylska" och Hallwylskas köksstol. Dessa stolar kom ut i stolklubben år 2004. Barockstolen fanns i matsalongen medan köksstolen användes av kökspersonalen (en mycket enkel och fin stol). Här kommer nu den tredje stolen från Hallwylska i samarbete med Hälsinglands museum. Den kommer från Voxna bruks herrgård som var lite centrum för familjen Hallwyls affärsverksamhet i Hälsingland. Där inkomsterna för byggandet av Hallvylska palatset genererades. Stolen representerar Wilhelm Kempe som var den som byggde upp affärsrörelsen.

 

http://hallwylskamuseet.se/sv

http://halsinglandsmuseum.se/

                          Från år 2015

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..

 

Stolen kostar  85:00 SEK       Miljö 1:12 (2stolar)  140:00 SEK

 

                       Voxna bruks herrgårdsstol

 

 

Den här stolen är uppmätt i Hallwylska palatset, som idag är ett museum och ligger vid Nybroplan i Sthlm.

 

Wilhelm Kempe kom som tonåring till Sverige från Stralsund i Pommern. I Sverige fanns en morbror i Sthlm. och en bror i Härnösand, där han fick sin praktik.

 

I orterna Ljusne och Voxna i Hälsingland utvecklade Kempe en mångsidig affärsrörelse. Sågverk, järnbruk, kättingsmide och mekanisk verkstad. AB Ljusne-Woxna bildades 1881. Han kunde förmånligt köpa några olönsamma järnbruk och kom på så sätt över värdefulla skogar.

 

Timmer avverkades vintertid och flottades på våren till sågverket, där stockarna förvarades i bassänger, sågades och torkades och skeppades ut nästa vår.

 

I Voxna herrgård bodde en anställd disponent, men 4 rum var reserverade för ägarna. Huvudkontoret fanns i Sthlm.

 

Under Wilhelms tid växte och blomstrade företaget och hade 1.500 anställda. Han lämnade ett stort arv till dottern Wilhelmina, gift med greve von Hallwyl. Under Hallwyls ledning gav företaget stora vinster, som ej återinvesterades……………..                           Totte......................