Slagbord från Kallforsens herrgård

                                                              

Gråmålat slagbord från slutet av 1700-talet från Kallfors herrgård i Södermanland.
Under varje slagskiva finns två utfällbara grindar fästade nära bordets centrum. Grindarna har en kontursågad fotavslutning. I hopfällt skick ser de ut att höra ihop med kortsidans gavelstycke. Bordet är ovanligt smalt i hopfällt skick. Och har troligen kombinerats med fler likadana bord. Där man avslutade med att kombinera med två halvrunda bord. Kan alltså kombineras med Halvmåne slagborden från Lars Sjöbergs samlingar.

(Modellen är ännu inte helt färdigprovad)

 

 

                          Från år 2015

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..

 

Stolen kostar  275:00 SEK          Miljö 1:12 stolar  275:00 SEK

 

                             Slagbord från Kallforsens herrgård

 

 

Lars Sjöberg är en museiman som värnar om 1700-talets estetik när det gäller byggnader och möbler. Han har givit ut ett antal böcker om äldre möbler. Lars har i vår tid av urbanisering, gjort många insatser för att rädda flera herrgårdar från förfall. Han arbetar även för Träakademien i Kramfors, en skola för 1700-talshantverk och byggnadsvård.

 

Ur boken Möbler att snickra själv efter gustavianska förebilder av Maud Brunnberg Lindroos, Sven Nilsson och Lars Sjöberg, ICA Bokförlag 1992, kommer detta slagbord, från Kallfors herrgård, i Södermanland. Bordet från sent 1700-tal, är snickrat av furu, och gråmålat.

 

På herrgården är slagbordet praktiskt. Det tar liten plats i hopfällt skick med sina nedfällda skivor. Bra att ta fram vid fest. Kan kombineras med det halvrunda slagbordet. (modellen är något smalare än originalet) Grindarna på slagbordet är integrerade med kortsidans gavel och har kontursågade fotavslutningar. De två utfällbara grindarna per slagsida är centrerade i mitten.

 

Fullskaleritningar kan beställas från Inredningsbyrån.                             Totte…….