Kalmarslottsstolen

 

Johan III:s gästabudsstol på

Kalmar slott

 

 

 

 

 

På Kalmar slott finns den här stolen med i en
rekonstruktion, i gästabudssalen, där man försökt
återskapa ett kungligt gästabud på 1500-talet
.............

 

 

På 1700-talet hade slottet i Kalmar förlorat son

betydelse som försvarsborg mot Danmark och

slottet användes för annat, lager, kronobränneri

och till och med kvinnofängelse.

Stolarna på slottet var skingrade när man på

1900-talet började se slottet som en kulturskatt.

Man har därför nytillverkat stolar i renässansstil,

modellen är en s.k. tolvslåstol. Modellen blev populär

bland allmogesnickare som byggde sådana stolar

ända in på 1900-talet.

                                                                                                                                                                        

                                                                                          Från år 2013

www.kalmarslott.se

 

 

Skala 1:10

 

Stolen kostar  95:00 SEK           Miljö 1:12 2-pack 150:00 SEK

 

  Johan III:s gästabudsstol på Kalmar slott

 

 

1180 uppfördes ett första försvarstorn där Kalmar slott finns nu.

 

Kalmar slott var ett viktigt slott för Gustav Vasa (1496-1560).

 

Gustav Vasas son Johan III tog makten från halvbrodern Erik XIV, år 1577. Både Johan och Erik rustade slottet till dagens utseende, och de höll ofta hov och vistades på Kalmar slott.

 

På 1700-talet hade Kalmar slott förlorat sin betydelse. Man har senare använt slottet som lager, kronobränneri och även som kvinnofängelse. När man så småningom förstod att bevara slottet, så hade Kalmar slottets inventarier skingrats.

 

På 1900-talet ville man återskapa ett gästabud från Johan III:s tid. Man nytillverkade då ekstolar i renässansstil.  Det blev så kallade 12-slåstolar.

På Kalmar slott kan du nu beskåda ett dignande

gästabudsbord med tillhörande tolvslåstolar som det kan ha sett ut på Johan III:s tid.

 

På 1500-talet fanns det inte många stolar bland allmogen. När man fick råd, kopierade man överklassens möbelstilar. Och tolvslåstolen blev en populär modell som tillverkades av allmogesnickare långt in på 1900-talet.  Konstruktionen med 12 slåar gjorde att det blev en stark och robust stol. På de nedre slåarna kunde man sätta upp fötterna när golven blev för kalla.        Totte…………….