Selma Lagerlöfs AKKA-stol 
                                                                                                                            Gunilla Tronjes AKKA-stolar 
 
 
                                                                        Detta är Tottes första provstolar