UR-Pinnstolen

 

 

 

 

 

Innan 1850 fanns det inga pinnstolar i Sverige. Till Sverige kom pinnstolen från Amerika. Till Amerika kom pinnstolen från England i form av så kallade Winsorstolar.

I Nässjö fanns en av Sveriges största pinnstolsfabriker.
Den lades ner på 1990-talet.

I Nässjö finns ett pinnstolsmuseum. UR-pinnstolen är från 1870-talet och visar på vad som var starten till Nässjö stolfabrik, som gav många Nässjöbor arbete under
1900-talet.

 

 

                                                                                                                                                                          

Föreningen Pinnstolen

Fabriksgatan 5     

S-571 42 NÄSSJÖ

+46(0)380-16167     (Arnold)

www.pinnstolen.se                                             Från år 2010

 

Stolen kostar  85:00 SEK           Miljö 1:12 dubbelstol 140:00 SEK