Playsamgunghäst   Så ser min gunghästen ut efter provbygge.
     
  Hästen bakifrån