Så ser Soffan ut som man låtit tillverka för försäljning i slottsbutiken på Stjernsunds slott
     
Cassels soffa   Bilden kommer från familjen Cassels gamla fotoalbum och visar originalsoffan när den var användbar.