Gunghästen
Hästgungstol från Blekinge

Gunghäst av trä, bestående av parhästar med mellanliggande säte på längsgående medar. Den är mycket skickligt och vackert målad med linoljefärg. Ljust grå, lite apelkastade, med lite mörkare man. Säten och medar är mörkt brunmålade.

Är gåva, eller förvärv från Gamla Barnhemmet i Karlskrona.

Den dubbla gunghästen är troligen tillverkad i slutet av 1800-talet. Den som byggt gunghästen är ingen amatör. Vi tror att den är byggd av en lokal snickare.

Hästarnas kontur och målningen tyder på att det varit en hantverkare med stor konstnärlighet som byggt.


Blekinge Museum

Borgmästaregatan 21

SE-371 35 KARLSKRONA

0046(0)455-304985

www.blekingemuseum.se                       Från år 2007