Calmare Nyckel stol

Calmare Nyckel


Många anser att Carl Malmsten har varit vår störste möbelformgivaren under 1900-talet, alltsedan stadshusstolen från 1916.

 

Carl var en sammansatt personlighet, efter en besvärlig barndom, brann han för att kunna reformera skolan till att få en mer kreativ och konstnärlig inriktning.

 

När Carl var i pensionsåldern startade han Capellagården på Öland. För att finansiera sitt skolprojekt började han rita stolar för industrin. Royaltyintäkterna gick till Capellagården i Vickleby, Öland.

 

Från landborgen ser man Kalmar slott. Slottet var nyckeln till Sverige för våra fiender (Danmark), på barocktiden. Slottet ligger strategiskt i Kalmarsund.

 

Carl har inspirerats från gamla barockstolar, men förenklat och skalat av. Stolen är ovanligt modern med sitsen svävande, ovanför sargarna. En stol med mycket hantverksskicklighet.       

Carl Malmsten

Strandvägen  5b

114 51  STOCKHOLM

+46(0)8-233380

 

www.malmsten.se                                                               Från år 2007

 


Stiftelsens Carl Malmstens hemsida är:   www.carlmalmsten.se