Vagga

Vagga från Vettekullagården

Vettekullagården ligger öster om Karlshamn, en gammal lantgård med anor från tidigt 1700-tal. Vaggan skänktes till museet för några år sedan av Ulla Ödman.

 Vi tror att vaggan är från 1700-talet. Den är oerhört vackert bemålad i havets ljusblå färg, med vackra blomstergirlanger. I Blekinge finns alltid havet i närheten. Vaggan känns som en liten kärleksfull båt som vaggar fram på de vackert vågformade medarna. De utskurna hjärtana i gavlarna på vaggan förstärker kärleken.

 På Karlshamns museum kan ni även se en unik samling allmogebåtar i modell.

Där finns även segelfartyg i modell, som har ägts av Harry Martinsson. Han kom från dessa trakter och jobbade som sjöman i ungdomen.            

 

 

 

Karlshamns museum

Vinkelgatan  8

SE 374 38  KARLSHAMN

+45(0)454-14868

www.karlshamnsmuseum.se          Från år 2006