Löphjuling
  En av Sveriges första cyklar
Från år 2006

Löphjuling av trä från 1818

Den här cykeln kommer från Lilla Mellösa i Södermanland, troligen från år 1818 eller något år senare.

Detta år fanns en artikel i en svensk tidning som berättade om tysken Baron von Drais och hans experiment med tvåhjuliga löpmaskiner. Han kallade sina maskiner för velocipeder, de kallades även för dressiner.

 

I slutet på 1800-talet förekom löphjulingar, skulpterade som en häst, på olika nöjesfält, dessa var säkert pedagogiskt betydelsefulla.

 

Vem som uppfann cykeln kan man inte säga. Det var många som experimenterade och bidrog med förbättringar och nya detaljer. Så gick utvecklingen från löpmaskiner till höghjulingar. I början av 1900-talet kan man säga att den moderna cykeln var färdigutvecklad och började massproduceras. Ett mycket miljövänligt fordon, som blivit var mans egendom. Cykeln har betytt mycket för människan, bland annat sägs den ha varit en bidragande orsak till att inaveln minskade i Sverige - man cyklade till grannsocknen.                                     Den här cykeln finns i Stockholm, på Tekniska museet.

                               

www.tekniskamuseet.se