Dansk hjärterstol

Hjertestolen från Esbjerg

Den här stolen är en gåva från tullkammaren i Esbjerg till museet i Esbjerg.

Den ser ju ganska ålderdomlig ut, man trodde nog att detta var en rejält gammal  allmogestol. Men vid uppmätningen kunde vi konstatera att den var tillverkad i någorlunda modern tid, kanske i slutet på 1800-talet eller i början av nittonhundratalet.

Renässans, barock och rokoko är möbelstilar som först kom till högreståndsmiljöer. För att sedan sprida sig till allmogemöblerna, där stilarna levde kvar länge. Kanske stilarna blandade sig och fick sin särprägel av de olika allmogesnickarna.

På 1100-talet i Danmark var säkert mjölkpallen den vanligaste stolen bland allmogen. Man satt inte ofta, när man satt, var det på en bänk, kanske väggfast. Av gamla danska allmogemöbler finns inte mycket kvar idag.

Vi tror att denna stolen är en kopia av en rejält gammal allmogestol. Att den har tre ben indikerar att den är tillverkad för att stå stadigt på ojämna golv. Några anteckningar om stolens historia finns inte på museet, så man får fantisera själv.

Detta är vår första danska stol, så det passar ju bra med en hjerte stol.

Esbjerg Museum

Torvgade  45

DK-6700 ESBJERG

(+45) 75127811

www.esbjergmuseum.dk                      Från år 2006