Suntakstolen

Suntakstolen

 

I slutet av 800-talet började delar av Sverige att byta religion från den gamla Asatron till Kristendomen, detta har troligen gått olika snabbt i olika landsdelar. Suntakstolen är en av Sveriges äldsta stolar.

 

En knapp mil sydväst om Tidaholm ligger Suntaks gamla kyrka. Härifrån kommer denna stol gjord av 11 trästycken, som troligen varit delar av kyrkans äldsta bänkinredning. Delarna har årsringsdaterats. De äldsta bitarna kommer från träd som fällts under tidigt 1100-tal, medan de yngsta fällts nästan 100 år senare. Någon gång därefter, sannolikt vid övergången mellan 1100- och 1200-tal blev bitarna till en stol.

Alla delar är av furu, som spikats samman till ett högsäte. Fristående stolar var ovanligt under medeltiden och denna har haft en speciell funktion i kyrkan. Den var placerad i koret och användes när biskopen eller andra kyrkliga dignitärer kom på visit.

Stilmässigt hör den hemma i tidig medeltid, men varghuvudet, som ger stolen dess karaktär, har rötter i forntiden.

På insidan av stolens trekantiga krön finns en runinskription. Någon har med vass kniv klottrat ”Ave Maria Gratia”. Citatet kommer från Lukasevangeliets berättelse om bebådelsen. Det är ängelens hälsning till Maria. Typen av runor visar att den gjorts under tidigt 1200tal.

 

Stolen har varit målad. Det finns spår av svart, vit, röd, organge och grå färg. På vargens huvud och hakskägg har hittats svarta pigment, tänderna har varit vitmålade och tandköttet orangerött. Färgerna är just nu på analys och så småningom får vi veta mer om hur stolen kan ha sett ut.

1882 flyttades stolen, som då stod i kyrkans sakristia, till Edåsa kyrka, där man inrett ett kyrkomuseum. 1910 flyttades stolen till Västergötlands museums samlingar i Skara och där finns den fortfarande. Den visas i museets medeltidsutställning.

Suntaks församling fick en ny kyrka 1902 och medeltidskyrkan blev ödekyrka.

En kopia av Suntaksstolen kan man idag se i den gamla kyrkan, som är öppen för besökare under sommartid, och väl värd ett besök.


 

Skala 1:10

Modellenbyggsatsen kostar 220 SEK

 

Från år 2005

För att skära till varghuvudet behöver du en vass kniv, huvudet är tredelat och är lätt att forma till.

 

 

 

Västergötlands Museum

Box  253

SE-532 23  SKARA

+46(0)511-2600

www.skaramus.se