Marum stolen

 

Stolen kommer från Marums socken som ligger strax utanför Skara stad. Den köptes in till museets samlingar 1934, för 4 kr.

Den har ursprungligen varit engelskt rödmålad, men är nu målad vitgrå med linoljefärg. Benen är svarvade i ek, sits av furu och sargar av björk.

 

Typen kallas stegstol och var en vanlig stol under 1700-talet. Stoltypen fanns i Indien när europeerna började göra affärer där i början av 1600-talet, då endast med flätad sits. Stolar importerades till England och Holland. I England blev modellen populär, med namnet ladder-back-chair. Den spred sig, kanske via Lindome, till Sverige.

I Sverige spred sig stoltypen i högreståndsmiljöer under 1700-talet.

 

I skåne är den flätade sitsen mest vanlig, men norröver ersattes den flätade sitsen ofta med en träsits. Marumstolen är ett exempel på detta, ofta återfinner man typen som vardagsstolar i herrgårdarnas kök och matsalar. Lite finare och lite smäckrare än vanliga allmogestolar.

I slutet på 1700-talet spred sig modellen även till allmogemiljöer, för att i slutet av 1800-talet slås ut av de svarvade pinnstolarna.

 

Från Manchester utvandrade, den religiösa sekten Shakers, till USA. Där tillverkar man enkla fina stolar som troligen är en utveckling av ladder-back-chairs. Här tillverkar man stolarna med högre fuktighet i benen än i sargar och ryggbrickor. När sedan benen torkar, krymper benen, och stolarna blir mycket stadiga.


 

Modellenbyggsatsen kostar 95 SEK

Från år 2005

Modellen finns i skala
Miljö 1:10

 

Västergötlands Museum

Box  253

SE-532 23  SKARA

+46(0)511-2600

 

www.skaramus.se