Jönns spjälstol  

Jönns spjälstol

 

Jönn var en kulturpersonlighet i Falköping. Hans rätta namn var John Liedholm och han var en av de drivande i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening. En känd profil, även konstnär och diktare. Sina sista år bodde han i Kalvåsstugan, som är flyttad till museet. Jönn dog 1974, sedan dess fungerar huset som museum. Denna stol har tillhört Jönn.

 

I äldre tider fanns inte många stolar bland allmogen. Man hade mest bänkar, ofta väggfasta sådana. Stolar var ofta ett arbetsredskap.

t.ex. mjölkpallar, eller pallar att sitta och arbeta på, framför härden, mörka vinterkvällar.

 

På 1500 och 1600 talet kom renässans och barockstolar i högreståndsmiljöer. Ofta med fast stoppning och utskärningar. Dessa stolar gav inspiration för allmogestolarna ända in på 1900-talet. Allmogestolarna var enkla, aldrig med fast stoppning, man hade lösa dynor och ryggdynor. Sargarna satt ofta nära golvet, så man kunde sätta upp fötterna.

Allmogestolarna har ofta regionala olikheter, snickaren blandade ofta stilelement från renässans, barock och senare rokoko.

Spjälstolarna i dessa trakter har ofta bara 4 spjälor som är mittcentrerade.

Från år 2005


 

Skala 1 :10

Modellenbyggsatsen kostar 60 SEK

modellen finns i skala
Miljö 1:10

 

Falbygdens Museum

 

 

SE 521 81  FALKÖPING

+46(0)515-85050

 

www.falkoping.se/museet